Huurders & Kandidaat-huurders

Kandidaat-huurders

Kandidatenbeheer

In 2022 was ons inschrijvingskantoor nog steeds gesloten. Kandidaat-huurders bezorgden hun inschrijving per e-mail of post. Voor wie het moeilijk had om zijn inschrijving online of telefonisch te doen, maakten we een afspraak om langs te komen.

In 2022 zijn de kandidaten van ABC ingekanteld bij de kandidaten van Woonhaven. Deze kandidaat-huurders werden, ook buiten dit actualisatiejaar, allemaal aangeschreven om hun keuzes te bevestigen. Samen met de kandidaten die in 2020 werden ingeschreven op de wachtlijst, werden 4.966 kandidaat-huurders aangeschreven. De kandidaat-huurder had de mogelijkheid om hun wijkkeuzes en voorkeuren door te geven, maar was niet verplicht om te reageren op deze actualisatie.

Ook in 2022 werden er een aantal nieuwe projecten opgeleverd zoals Lode Zielenslaan, Julius Vuylstekelaan en Wijkpoort Hoboken. Deze 3 projecten zijn samen goed voor 213 appartementen met 1, 2, 3 en 4 slaapkamers. Hier werden verhuurdagen op het terrein voor georganiseerd door de dienst Toewijzingen. Op de valreep werden einde 2022 ook de projecten LUCA II en Jos Van Geel fase 1 opgeleverd.

Ondanks de sluiting van het inschrijvingskantoor in 2022, telden we 2.976 bezoekers aan ons kantoor die op afspraak sleutels kwamen ophalen om een woonst te bezichtigen of om hun inschrijving op de wachtlijst in orde te brengen.

Wachtlijsten & nieuwe contracten

Eind december 2022 stonden in totaal 33.974 kandidaten op de wachtlijst, waarvan 29.329 externe kandidaten. Er schreven zich 3.721 nieuwe kandidaten in op de wachtlijst, 807 interne en 2.914 externe. Door de inkanteling van ABC zijn er heel wat extra kandidaten op de wachtlijst van Woonhaven bijgekomen.

Er werden in 2022 2.597 kandidaten uitgenodigd om een sociale woning te gaan bekijken. 900 kandidaten of 29% hiervan namen een optie op de aangeboden woning.

Huurdersadministratie

Bezoekers kantoren

Na  de coronacrisis heropenden onze kantoren in april 2022, na de Paasvakantie. De kantoren heropenden zoals voorheen. Vanaf 7 september (na de grote vakantie) verhuisden we het kantoor Linkeroever van de Ernest Claesstraat naar de overzijde van de Waaslandtunnel en (her)openden we het kantoor op de Reinaartlaan (in het voormalig kantoor van ABC).

Begin december sloten we opnieuw al onze kantoren (tot en met de kerstvakantie). Deze keer niet omwille van Covid-19 maar wel omdat jammer genoeg in één van onze kantoren een collega fysiek aangevallen werd door een huurder.

Onze huurders zijn sinds het coronavirus al meer gewoon aan het klik-bel-kom principe maar we ontvingen in 2022 toch opnieuw zo’n 5.277 bezoekers (4.048 tijdens vrije inloopmomenten en 1.229 op afspraak).

Zoals gezegd verliep de communicatie wel opnieuw grotendeels telefonisch en digitaal, de 26.299 e-mails zijn daar een mooi bewijs van.

Specifieke toewijzingen

De Vlaamse Codex Wonen bepaalt voor een deel de toewijzingen aan specifieke doelgroepen. 5% van alle jaarlijkse toewijzingen mogen gebeuren aan drie doelgroepen:

In totaal gebeurden 61 verhuringen, respectievelijk 29, 16 en 16 aan bovenstaande doelgroepen.

Gemeentelijk toewijzingsreglement

Naast de reguliere verhuringen waren er een deel verhuringen conform de bepalingen van het Gemeentelijk toewijzingsreglement (GTR). Deze verhuringen voorzien in de woonbehoeften van specifieke doelgroepen.

In 2022 gebeurden volgende toewijzingen:

BewonersgroepAantal
Transitbewoners (art. 8 GTR) 
Aangepaste woningen voor senioren (art. 5 GTR)
Mantelzorg 
Voorrang wonen in gemeente
2
48 (11 intern en 37 extern)
6 (1 intern en 5 extern)
372 (21 intern en 351 extern)
Vertrokken huurders

733 huurders verlieten Woonhaven:

Daarnaast werden er 393 contracten beëindigd doordat de huurder intern muteerde, 26 huurders verlieten na een opzeg door Woonhaven spontaan de woning en bij 47 huurders kwam het tot een gedwongen vertrek na tussenkomst van de rechtbank.

Uitdagingen in 2022

Vanaf de start van 2022 hoorden de ABC-huurders bij Woonhaven. Dat bracht heel wat extra uitdagingen en werk met zich mee bij de dagdagelijks vragen en behandeling van dossiers (lees: meer telefoons en mails, meer opzeggen, meer aanvragen tot huurverminderingen, meer aanpassingen aan gezinssamenstellingen, meer achterstaldossiers…) maar ook een uitdaging om zicht te krijgen op hun garages, het vaststellen van huurprijzen daarvan, toegang tot die garages…

Ondertussen gingen we verder met de voorbereiding van de inkanteling van de andere partners. Tijdens het laatste kwartaal van 2022 werd er volop ingezet om alle data over te brengen van de huurders van De Ideale Woning en het Vlaams Woningfonds in de Woonhaven-software en zoveel mogelijk huurdersgegevens te verzamelen.

In het najaar van 2022 werden we bijkomend gevisiteerd door Wonen Vlaanderen in het kader van een Globaal onderzoek (“GLOBO 2022”) dat resulteerde in een goed resultaat.

Sociale dienst

Het patrimonium wordt verdeeld onder de sociaal assistenten waardoor elke wijk zijn verantwoordelijke sociaal assistent heeft. Bij een volledige bezetting is elke sociaal assistent het contactpunt voor 1000 huurders. Bij het invullen van vacatures merken we dat dit een knelpuntberoep is. De vacatures geraken met andere woorden moeilijk ingevuld. Voor concrete individuele dossiers heeft de sociaal assistent een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde diensten waar die naar kan doorverwijzen. Gezien de veelheid aan opdrachten is het belangrijk om de verschillende rollen en de belangen van de huurder én andere bewoners van Woonhaven af te wegen en met elkaar te verzoenen. 

Sociale huisbaas

Een huisbaas wil 2 zaken. Een huurder die betaalt en niet voor overlast zorgt. Een sociale huisbaas wil eigenlijk hetzelfde, maar het grote verschil en meerwaarde is dat de sociale huisbaas hulp aanbiedt als dat nodig is. Dat die hulp nodig is, tonen de cijfers jaar na jaar aan. In 2022 heeft 19% van de nieuwe huurders bij aanvang van de huurovereenkomst een vorm van begeleiding nodig. Deze cijfers stijgen jaarlijks en worden bevestigd door het onderzoek van Steunpunt Wonen. Als we enkel kijken naar de nieuwe huurders die voor de eerste keer sociaal huren, stijgt de zorgnood naar 24%.

Het nieuwe toewijzingsbeleid dat nu in voorbereiding is, zal dit cijfer doen toenemen. We kunnen in Antwerpen rekenen op een goede samenwerking met de verschillende sociale partners, waardoor we de sociale huurder vaak geschikte begeleiding kunnen aanbieden en zo de uitval kunnen beperken. Het doel moet tenslotte blijven dat huurders duurzaam kunnen samenleven.

Verhuurders zien een niet-vervulde begeleidingsnood van 15%.