Hoe betaal ik de lening terug?

Je betaalt de Vlaamse woonlening terug met een vast maandelijks bedrag waarin zowel de intresten als de kapitaalaflossingen begrepen zijn.

Bij het kredietaanbod krijg je van ons een aflossingstabel, zodat je steeds kan nagaan hoe de afbetaling verloopt.

De betalingen gebeuren via een Europese domiciliëring.

Kan ik de Vlaamse woonlening vervroegd terugbetalen?

Je kan je Vlaamse woonlening vervroegd terugbetalen. Je moet dan een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze vergoeding is gelijk aan drie maanden intrest op het vervroegd terugbetaald bedrag.