Krijg ik voorrang?

We verkopen de sociale woningen, appartementen en bouwgronden in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning, appartement of bouwgrond kan kopen.
Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In sommige situaties moeten we voorrang geven.

Hieronder vind je de voorrangsregels. 

  1. Jij of één van je gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is specifiek aangepast aan die handicap. Deze voorrang geldt alleen voor sociale koopwoningen en niet voor sociale bouwgronden.
  2. Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kunt er dus niet blijven wonen.

Band met de gemeente

Je hebt ook voorrang als je een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de woning of bouwgrond ligt. 

Wat is een voldoende lokale band?