Mag ik sociaal kopen?

Niet iedereen kan een sociale woning kopen. Je moet voldoen aan 3 belangrijke voorwaarden:

Leeftijd

Je kan alleen maar sociaal kopen als je 18 jaar bent of ouder. 

Inkomen

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.
We kijken naar jouw volledig jaarinkomen van het meest beschikbare referentiejaar.
Dit is voor inschrijvingen in 2024 het inkomen van 2021 of 2022.
Het gaat over het inkomen van jou en al de andere personen die de woning mee zullen bewonen.

Je inkomen mag niet te laag zijn

Op de referentiedatum, mag jouw inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 11.337 euro.


Je inkomen mag niet te hoog zijn

In de onderstaande tabel zie je de maximuminkomens voor Antwerpen (en andere gemeenten in cluster 1 & 2).

Alleenstaande persoon zonder personen ten lasteAlleenstaande persoon met handicap zonder personen ten lasteAlle anderen. Verhoogd met (+ bedrag) per persoon ten laste
47.460 EUR52.199 EUR71.182 (+4.739) EUR
Maximum inkomensgrenzen sociale koop in 2024

Eigendom

Je kan je niet inschrijven als je niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. Je mag:

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Er zijn enkele uitzonderingen. Je vindt ze op de website van de Vlaamse Overheid.