Mag ik sociaal lenen?

Je kan bij Woonhaven terecht voor een sociale lening van het Vlaams Woningfonds: de Vlaamse woonlening. Dat kan zowel voor een woning op de privémarkt als voor een sociale koopwoning.
Om sociaal te mogen lenen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

Je inkomen

Je inkomen is de som van:

We kijken naar je laatste beschikbare aanslagbiljet (maximaal 3 jaar terug).

Voor de bepaling van het gezamenlijk belastbaar inkomen houden we rekening gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten.

Om in aanmerking te komen voor een Vlaamse woonlening mag je geïndexeerde inkomen op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van het onroerend goed:

In de onderstaande tabel zie je de maximuminkomens voor Antwerpen (en andere gemeenten in cluster 1 & 2).

Alleenstaande persoon zonder personen ten lasteAlleenstaande persoon met handicap zonder personen ten lasteAlle anderen. Verhoogd met (+ bedrag) per persoon ten laste
47.460 EUR52.199 EUR71.182 (+4.739) EUR
Maximum inkomensgrenzen sociale lening in 2024

Indien je geïndexeerde inkomen minder dan 11.337 euro bedraagt, kan je onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen.

Een kind met ernstige handicap telt voor 2 personen ten laste.

Aan de hand van je inkomen, je gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement kan je vrijblijvend je rentevoet berekenen.

De woning

Voor een Vlaamse woonlening zijn er ook voorwaarden op het vlak van de woning of het appartement dat je wilt aankopen. De woning of het appartement:

De verkoopwaarde van de woning

De geschatte verkoopwaarde dient onder de vastgestelde grenzen te blijven.

De berekende maximumwaarde

De verkoopwaarde van de woning of het appartement wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.

De verkoopprijs van je sociale koopwoning

De verkoopprijs (exclusief btw) bij aankoop van een sociale koopwoning dient onder de vastgestelde prijzen te blijven.

De berekende maximumprijs wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Eigendom

Uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag je:

Wat hierboven staat, geldt niet als je een bouwgrond of een andere woning gedeeltelijk in volle eigendom ten kosteloze titel hebt verworven of een sociale koopwoning aankoopt. In die gevallen moet je uiterlijk binnen het jaar na de akte voldoen aan de eigendomsvoorwaarde. Zo niet wordt het krediet voortgezet aan een verhoogde rentevoet.

Solvabiliteit

Je moet voldoende in staat zijn om het krediet af te betalen. Dit wil zeggen dat je maandelijkse inkomsten hoog genoeg moeten zijn om na het betalen van alle schulden te voldoen aan de normale gezinsbehoeften. Een minimum aan eigen middelen is noodzakelijk.