Wat zijn de kosten?

Er zijn altijd kosten verbonden aan een lening.

Dossierkosten

Het Vlaams Woningfonds rekent een dossierkost van 100 euro aan bij het openen van een kredietaanvraag. Hiermee zijn alle administratieve kosten van de kredietaanvraag gedekt. Het Vlaams Woningfonds rekent geen schattingskosten aan.

De dossierkost wordt terugbetaald als niet tijdig wordt ingegaan op het jou gedane schriftelijk kredietaanbod.

Kredietaktekosten

Dit zijn kosten die te maken hebben met de akte van het krediet die bij de notaris moet getekend worden. De kredietaktekosten bestaan uit zowel een aantal taksen als het ereloon van de notaris. Voor een Vlaamse woonlening worden deze erelonen met de helft verminderd.

Aankoopaktekosten

Dit zijn de kosten die te maken hebben met de akte van de aankoop die bij de notaris moet getekend worden. De aankoopaktekosten bestaan uit zowel een aantal taksen als het ereloon van de notaris. Dit ereloon wordt met ongeveer 302,50 euro (incl. btw) verminderd als het gaat over een aankoop met verminderd registratierecht en als je minstens de helft van de aankoopprijs leent bij het Vlaams Woningfonds.

Handlichtingskosten

Als een hypothecair krediet wordt overgenomen bij het behoud van een woning bij een echtscheidingsprocedure of beĆ«indiging van de samenwoning, ben je ook handlichtingskosten verschuldigd. Dit zijn de kosten voor de opheffing – ook “handlichting” genoemd – van een bestaande hypotheek.