Welke verzekeringen heb ik nodig?

Een brandverzekering is verplicht af te sluiten. Een schuldsaldoverzekering en een verzekering gewaarborgd wonen niet, maar worden sterk aanbevolen.

Brandverzekering

Je moet een brandverzekering afsluiten. Wij delen je mee voor welke waarde je woning minimaal verzekerd moet zijn. Hierna neem je contact op met een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

Schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde bedrag van het krediet geheel of gedeeltelijk terugbetaalt, wanneer de verzekerde persoon overlijdt tijdens de looptijd van het krediet.

Verzekering via BNP Paribas Cardif

Het Vlaams Woningfonds biedt als verzekeringstussenpersoon volledig vrijblijvend een schuldsaldoverzekering aan van BNP Paribas Cardif.

Verzekering gewaarborgd wonen

Wie een hypothecaire lening bij gelijk welke kredietinstelling afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. Deze verzekering gewaarborgd wonen helpt u bij de afbetaling van de lening.

Vanaf 1 januari 2023 zal je bij het Vlaams Woningfonds terechtkunnen voor de aanvraag van de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen.