Woonsimulator

Identiteit Leeftijd Eigendom Situatie
Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister? Ingeschreven zijn in het wachtregister is niet genoeg.
Je wordt ingeschreven in het bevolkingsregister door de gemeente waar je hoofdverblijfplaats is. Vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd worden om meer dan 3 maanden in België te verblijven, worden ingeschreven in het vreemdelingenregister. Meer info.
Ben je ingeschreven in het register van de geradieerden omdat je verblijfsadres niet meer gekend is? Dan kom je niet in aanmerking om sociaal te huren, te kopen of te lenen.
Sorry, enkel personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingen register komen in aanmerking voor sociaal huren, kopen en lenen.

Niet helemaal zeker over jouw situatie? We bekijken het graag samen met jou.

Contacteer ons

Het resultaat van deze simulatie is niet bindend. Contacteer ons voor advies op maat.

Ben je 18 jaar of ouder?
Sorry, je moet minimum 18 jaar zijn om sociaal te huren, kopen of lenen.

Maar er is één uitzondering. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je wel inschrijven voor een sociale huurwoning. Je moet hiervoor wel een bewijs bezorgen.

Niet helemaal zeker over jouw situatie? We bekijken het graag samen met jou.

Contacteer ons

Het resultaat van deze simulatie is niet bindend. Contacteer ons voor advies op maat.

Heb je een eigendom? Bijvoorbeeld: een woning of bouwgrond.
Sorry, je mag geen eigendom hebben om sociaal te huren, kopen en lenen.

Niet helemaal zeker over jouw situatie? We bekijken het graag samen met jou.

Contacteer ons

Het resultaat van deze simulatie is niet bindend. Contacteer ons voor advies op maat.

Voor wie zoek je een woning?
Heb je een handicap?
Hoeveel personen heb je ten laste?
Bijvoorbeeld: inwonende kinderen zonder inkomen, een partner met een handicap, inwonende (groot)ouders ouder dan 64 jaar.
Geef aub een getal hoger dan 0 in.
Wat is jouw vermogen?
Is jouw vermogen hoger dan ?
Met vermogen bedoelen we al je beschikbare financiële middelen: alle positieve bedragen op spaar-, betaal-, termijn- en effectenrekeningen. Meer info.
Wat is het inkomen van jouw gezin?
Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen (leefloon, uitkering, …). Je gezamenlijk belastbaar inkomen vind je terug op je aanslagbiljet. Je hebt het meest recente gezamenlijk belastbaar inkomen nodig. Meer info.
Jouw mogelijkheden
Huren

Jij kan je inschrijven voor een sociale huurwoning bij Woonhaven. Sociaal huren is meestal goedkoper dan huren via de private huurmarkt. […]

Woonhaven heeft verschillende soorten huurwoningen in Antwerpen. Je kan bij je inschrijving aanduiden in welke wijken je graag wil wonen. Na je inschrijving kom je terecht op een wachtlijst. Het duurt vaak meerdere jaren voor je aan de beurt bent.

Huren

Jij kan je inschrijven voor een sociale huurwoning bij Woonhaven. Sociaal huren is meestal goedkoper dan huren via de private huurmart.

Kopen

Jij kan je inschrijven om een sociale woning of bouwgrond te kopen bij Woonhaven. Een sociale koopwoning is meestal goedkoper dan een woning op de privémarkt. […]

Je kan kiezen voor welke districten of gemeenten je je wil inschrijven. Nadat je in één of meerdere registers bent ingeschreven, is het wachten op jouw beurt. Dan nemen wij contact met jou op.

Kopen

Jij kan je inschrijven om een sociale woning of bouwgrond te kopen bij Woonhaven. Een sociale koopwoning is meestal goedkoper dan een woning op de privémarkt.

Lenen

Jij kan sociaal lenen. Bij een sociale lening kan je tot 100% van de aankoopprijs lenen. Bovendien wordt de woning gratis geschat. […]

Sociaal lenen kan zowel voor een woning op de privémarkt als voor een sociale koopwoning. Woonhaven bekijkt graag samen met jou hoeveel je kan lenen of helpt je met een lening aanvragen.

Lenen

Jij kan sociaal lenen. Bij een sociale lening kan je tot 100% van de aankoopprijs lenen. Bovendien wordt de woning gratis geschat.

Het resultaat van deze simulatie is niet bindend. Contacteer ons voor advies op maat.