Ik krijg een koopwoning toegewezen

Je wordt uitgenodigd voor een toewijzing.
Het is aan jou om de woning al dan niet te aanvaarden.

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of een sociale bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of de sociale bouwgrond aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.371 euro (voor sociale koopwoningen) of 1.870 euro (voor sociale bouwgronden). Je betaalt ook provisiekosten. Deze worden vermeld bij de aankoopbelofte.

Daarna breng je je lening in orde.

Verkoopakte en kosten 

Na de ondertekening van de belofte van aankoop – en nadat je lening en eventuele schuldsaldoverzekering in orde is – zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan de verkoopprijs en de bijkomende kosten (de afrekening) betalen.

Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet?

Je krijgt de waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kan aantonen. Bovendien word je geschrapt uit het register zónder teruggave van het inschrijvingsgeld.

Verplichtingen

Wanneer je een sociale woning hebt gekocht, moet je gedurende een periode van 20 jaar in deze woning blijven wonen. Kan je er door omstandigheden toch niet blijven wonen of kom je te overlijden, dan moet er met ons contact opgenomen worden.